Hoe een uitspraak van de rechtbank in Alabama over ingevroren embryo's IVF kan beperken

Hoe een uitspraak van de rechtbank in Alabama over ingevroren embryo’s IVF kan beperken

Een recente uitspraak van het Hooggerechtshof van Alabama, waarin ingevroren embryo’s volgens de staatswet als kinderen worden beschouwd, heeft ertoe geleid dat artsen en juridische deskundigen hun zorgen hebben geuit over de implicaties voor vruchtbaarheidsbehandelingen.

De beslissing heeft betrekking op onrechtmatige doodsclaims die zijn ingediend door verschillende paren wier ingevroren embryo’s per ongeluk werden vernietigd in een vruchtbaarheidskliniek. In de uitspraak zeiden rechters dat een staatswet uit de 19e eeuw die ouders toestond een rechtszaak aan te spannen wegens de dood van een kind “van toepassing is op alle ongeboren kinderen”, en dat “ongeboren kinderen volgens de (wet) zonder uitzondering ‘kinderen’ zijn, gebaseerd op ontwikkelingsstoornissen. podium, fysieke locatie of andere bijkomende kenmerken.”

Het definiëren van embryo’s als kinderen onder de wet heeft het potentieel om de toegang tot in-vitrofertilisatie (IVF) te beperken, waarbij in een laboratorium eicellen met sperma worden gecombineerd om een ​​embryo te ontwikkelen dat in de baarmoeder van een vrouw kan worden geïmplanteerd. Er kunnen meerdere embryo’s worden aangemaakt, en soms worden de embryo’s die niet meteen worden geïmplanteerd, ingevroren voor toekomstig gebruik, omdat IVF meerdere cycli kan duren om tot een succesvolle zwangerschap te resulteren.

Het gelijkstellen van een embryo aan een kind is wetenschappelijk ongegrond, zegt Jennifer Kawwass, MD, medisch directeur van het Emory Reproductive Center in Atlanta. “De klinische gevolgen van een dergelijke juridische beslissing zijn enorm en zullen ongetwijfeld onbedoelde gevolgen hebben, waaronder het beperken van de capaciteit van artsen om te zorgen voor patiënten met onvruchtbaarheid, van wie sommigen afhankelijk zijn van IVF om hun gezin te kunnen opbouwen.”

Hier volgen enkele veelgestelde vragen over hoe de uitspraak de toegang tot vruchtbaarheidszorg kan beïnvloeden.

Sluiten vruchtbaarheidsklinieken na de uitspraak in Alabama?

Vanwege de uitspraak in Alabama hebben veel IVF-klinieken en scheepvaartbedrijven die embryo’s de staat in en uit sturen hun activiteiten al stopgezet omdat ze bang zijn voor rechtszaken als er iets met de embryo’s gebeurt, zegt Diane Tober, PhD, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Alabama. in Tuscaloosa die reproductieve technologie bestudeert.

“Ongevallen waarbij embryo’s betrokken zijn – inclusief het laten vallen van petrischaaltjes die deze bevatten, defecten aan de vriezer en andere menselijke fouten – komen vaak genoeg voor om extra voorzichtigheid te rechtvaardigen totdat dit probleem hopelijk is opgelost in het voordeel van klinieken en vruchtbaarheidsprofessionals die met deze materialen omgaan,” Dr. Tober zegt.

Waar blijven IVF-patiënten achter?

Deze uitspraak heeft zeer ernstige gevolgen voor IVF-patiënten, die zich tot het uiterste inspannen en emotionele en financiële kosten maken om hun gezin te stichten, zegt Tober. Dat komt omdat, nu vruchtbaarheidsklinieken in Alabama de dienstverlening beperken of stopzetten, zelfs patiënten met de middelen om de staat te verlaten, een IVF-proces elders niet gemakkelijk kunnen voortzetten.

Voor degenen die al ingevroren embryo’s hebben en plannen hebben voor implantatieprocedures, kan het stopzetten van de diensten in klinieken betekenen dat ze tevergeefs dure en invasieve medische voorbereidingen voor IVF hebben ondergaan. Embryo’s kunnen bevroren blijven terwijl patiënten voor onbepaalde tijd opslagkosten betalen.

Tegelijkertijd zijn mensen die hun embryo’s naar het buitenland willen vervoeren om te proberen toegang te krijgen tot zorg elders momenteel beperkt of zelfs uitgesloten van hun mogelijkheden, omdat rederijen die gespecialiseerd zijn in het verzenden van eieren, sperma en embryo’s over de hele wereld De activiteiten in Alabama lopen op dit moment stil, zegt Tober.

Naast wat waarschijnlijk een verwoestende emotionele tol zal zijn, zullen deze beperkingen ook een financiële tol eisen van mensen die proberen zwanger te worden, merkt Dr. Kawwass op. “Ze zullen waarschijnlijk extra kosten hebben in verband met de voortdurende facturering van cryopreservatie, extra reizen, extra behandelingen en het moeten herstellen van de zorg”, zegt Kawwass.

Kunnen mensen naar het buitenland reizen voor IVF?

Sommige mensen die IVF in Alabama overwegen, kunnen ervoor kiezen om het proces buiten de staat te starten als ze het geld, de tijd en de mogelijkheid hebben om ergens anders heen te gaan. Maar niet iedereen zal deze optie hebben.

“Mensen die welvarend zijn, zullen gemakkelijker toegang krijgen tot geassisteerde voortplantingstechnologieën buiten de staat of buiten het land dan degenen die niet zo bevoorrecht zijn”, zegt Tober. “Als deze situatie niet in hun voordeel wordt opgelost, zou voor mensen die reproductiemateriaal in Alabama hebben opgeslagen de kans dat ze hun embryo’s of zelfs sperma of eieren naar een andere staat kunnen vervoeren, in gevaar kunnen komen.”

Zullen andere staten IVF ook beperken?

De uitspraak van de rechtbank in Alabama kent embryo’s in wezen ‘persoonlijkheid’ toe, en het is mogelijk dat andere staten dit voorbeeld zullen volgen. In ongeveer een dozijn staten is wetgeving in behandeling die embryo’s als kinderen zou classificeren.

“Alle burgers in de staat Alabama en in elke andere staat die een persoonswet invoert, lopen het risico de toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen te verliezen”, zegt Kawwass.

Hoe is de Alabama IVF-uitspraak verbonden met Roe v. Wade?

Toen het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het vonnis uitsprak Roe tegen Wade met zijn besluit uit 2022 in Dobbs tegen Jackson Women’s Healthelimineerde het een landelijk recht op abortus, dat al een halve eeuw bestond, en gaf het staten ruime speelruimte om hun eigen beslissingen te nemen over de mate waarin ze de reproductieve gezondheidszorg zouden beperken.

“De uitspraak in Alabama is een direct gevolg van de Dobbs besluit en de vernietiging ervan Roe tegen Wade”, zegt Kawwass. “De Dobbs besluit opende de deur voor persoonsrekeningen.”

Vergelijkbare berichten