Wat is de beste online gezinstherapie?

Wat is de beste online gezinstherapie?

Net zoals er verschillende soorten individuele therapie zijn, zijn er ook verschillende soorten gezinstherapie. Het soort gezinstherapie dat het beste is voor uw groep, hangt af van de specifieke uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd en uw dynamiek.

Huwelijkstherapie en relatietherapie

Volgens de American Psychological Association (APA) richt huwelijkstherapie en relatietherapie zich op problemen, zorgen of uitdagingen waarmee partners in een toegewijde relatie worden geconfronteerd. Hoewel relatietherapie vaak wordt beschouwd als een vorm van counseling die los staat van gezinstherapie, hebben we dit opgenomen omdat sommige gezinseenheden partnerschappen zijn.

Met dit type therapie kunnen beide partners problemen binnen hun relatie identificeren en samenwerken met een online therapeut of counselor om problemen op te lossen, de communicatie te verbeteren en hun relatie te versterken.

Korte strategische gezinstherapie

Korte strategische gezinstherapie is een kortdurend programma gericht op kinderen en adolescenten van 8 tot 17 jaar met gedragsproblemen. Volgens het National Gang Center zullen therapeuten in de loop van drie maanden twaalf tot vijftien sessies met de familie doorbrengen.

Korte strategische gezinstherapie heeft tot doel de gedragspatronen van het kind te veranderen wanneer het reageert op specifieke situaties of omgevingen. Het onderzoekt ook de verschillende gezinsinteracties en hoe deze verband kunnen houden met de gedragsproblemen van het kind, aldus het National Gang Center.

Structurele gezinstherapie

Structurele gezinstherapie richt zich op de specifieke structuur of hiërarchie van uw gezin. De primaire focus bij dit type therapie ligt volgens de APA op de directe interacties die plaatsvinden tussen familieleden.

Bij structurele gezinstherapie worden deelnemers aangemoedigd om te kijken naar de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Deze inzichten worden gebruikt om betere, productievere interacties te ontwikkelen. Het doel is dat gezinsleden alternatieve gedragspatronen ontdekken door hun relatiedynamiek te analyseren.

Systemische gezinstherapie

De meeste mensen vervullen meerdere rollen binnen hun gezin. Uw partner kan bijvoorbeeld een ouder zijn voor zijn kinderen en een kind voor zijn ouders. Volgens de Cleveland Clinic worden al deze onderling verbonden rollen onderzocht in systemische gezinstherapie. Bij deze benadering zal uw therapeut rekening houden met de verschillende contexten binnen uw gezin – inclusief uw cultuur, religie, politieke opvattingen en sociaal-economische status – en hoe deze de dynamiek van uw gezin beïnvloeden.

Vergelijkbare berichten