Kan stress je ziek maken?

Kan stress je ziek maken?

Stress is overal om ons heen. En hoewel sommige stressfactoren zeker overweldigend kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat niet alle stress waarmee we worden geconfronteerd slecht is.

De National Institutes of Health zegt dat stress ‘de manier is waarop het lichaam en de hersenen reageren op een externe oorzaak die een eenmalige of kortetermijngebeurtenis kan zijn of die zich gedurende een lange tijd herhaaldelijk voordoet.’

De reactie van ons lichaam op stressoren kan soms nuttig zijn: het geeft ons een uitbarsting van energie om aan gevaar te ontsnappen of goed te presteren onder druk, legt Michelle Dossett, MD, PhD, MPH, een internist en specialist in integratieve geneeskunde aan de Universiteit van Californië uit. Davis.

Angst voor bijvoorbeeld een doktersbezoek of een functioneringsgesprek op het werk, of zelfs iets beangstigends, zoals een auto die recht op je af komt, zijn allemaal voorbeelden van stressfactoren op de korte termijn.

Langetermijnstressoren hebben een ander effect. “Stress die jaren of lang aanhoudt, is meestal de ergste soort stress”, zegt Bert Uchino, PhD, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Utah in Salt Lake City, die stress bij vergrijzende bevolkingsgroepen bestudeert.

Als je bijvoorbeeld een baan hebt waar je een hekel aan hebt, of als je mantelzorger bent voor een familielid met de ziekte van Alzheimer, zegt dr. Uchino, kun je last hebben van hoge niveaus van chronische (of langdurige) stress. Dat is waar je lichaam “nooit een duidelijk signaal ontvangt om weer normaal te worden.”

Het is dit soort chronische stress dat veranderingen in het lichaam veroorzaakt die schade kunnen aanrichten en in sommige gevallen kunnen bijdragen aan ziekten, zegt Uchino. Bloedonderzoek kan ontstekingen, veranderingen in de bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol aan het licht brengen, wat allemaal tekenen kunnen zijn van chronische stress.

9 ziekten die stress kan veroorzaken of verergeren

Chronische stress helpt of bevordert zeker geen genezing bij welke ziekte of gezondheidsprobleem dan ook. Hier zijn enkele veelvoorkomende ziekten die kunnen worden veroorzaakt of verergerd door stress.

1. Depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen

De exacte reden waarom sommige mensen depressie en angst ervaren als klinische stemmingsstoornissen en anderen niet, is volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nog steeds onbekend. Er kunnen veel factoren een rol spelen, waaronder genetische, omgevings- en psychologische omstandigheden, maar ook grote stressvolle of traumatische ervaringen.

Onderzoek toont echter aan dat chronische stress die onbeheerd blijft, verband houdt met ernstige psychische stoornissen zoals angst en depressie. Aanhoudende of langdurige stress zorgt ervoor dat het lichaam bepaalde hormonen en chemicaliën produceert die een voortdurende staat van stress in stand houden die nadelige gevolgen kan hebben voor belangrijke organen.

Ongeveer 20 tot 25 procent van de mensen die grote stressvolle gebeurtenissen meemaken, zullen een depressie ontwikkelen, volgens een commentaar en overzicht van onderzoek gepubliceerd in JAMA.

2. Slapeloosheid

Een informeel APA-onderzoek uit 2013 over stress en slaap vond verbanden in beide richtingen. Drieënveertig procent van de bijna 2.000 ondervraagde volwassenen meldde dat ze de afgelopen maand minstens één keer ’s nachts wakker hadden gelegen door stress. Als ze niet goed sliepen, gaf 21 procent aan zich meer gestrest te voelen. Onder volwassenen met hogere zelfgerapporteerde stressniveaus (8 of hoger op een schaal van 10 punten) zei 45 procent dat ze zich meer gestrest voelden als ze niet genoeg slaap kregen. Ten slotte beweerden volwassenen met lagere zelfgerapporteerde stressniveaus dat ze gemiddeld meer uren per nacht sliepen dan volwassenen met hogere zelfgerapporteerde stressniveaus, wat neerkomt op bijna een uur minder slaap (6,2 versus 7,1 uur per nacht).

3. Hart- en vaatziekten

Chronische stress wordt al lang in verband gebracht met verslechterde resultaten op het gebied van de hartgezondheid. Hoewel er beperkt overtuigend bewijs is dat stress alleen hartziekten kan veroorzaken, zijn er nogal wat manieren waarop stress hieraan bijdraagt, aldus een onderzoek. JAMA beoordeling. Een deel van de stressreactie is een snellere hartslag en vernauwing van de bloedvaten (of vasodilatatie van sommige skeletspieren om het lichaam te helpen bewegen in een vecht- of vluchtreactie), dankzij de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol, zo blijkt uit onderzoek. Als het lichaam lange tijd in deze toestand blijft, zoals bij chronische stress, kunnen volgens ander onderzoek het hart en het cardiovasculaire systeem beschadigd raken.

Een andere manier waarop stress kan bijdragen aan hartziekten: je kunt met je stress omgaan door te veel te eten of te drinken, wat op zijn beurt kan bijdragen aan hart- en vaatziekten, ook volgens APA.

“Negatieve emoties en stress kunnen bijdragen aan een hartaanval”, zegt Dr. Dossett. Eén meta-analyse vond bijvoorbeeld een 50 procent verhoogd risico op hart- en vaatziekten geassocieerd met hoge niveaus van werkstress.

4. Verkoudheid

Stress kan ook je immuunfunctie verzwakken, waardoor je vatbaarder kunt worden voor infectieziekten zoals verkoudheid, legt Uchino uit. Onderzoekers voerden een experiment uit waarbij ze een groep van 420 vrijwilligers blootstelden aan het verkoudheidsvirus en hen vervolgens in quarantaine plaatsten om te zien of ze ziek werden. Uit de gegevens bleek dat deelnemers die aan het begin van het onderzoek last hadden van grotere algemene stress (gemeten via enquêtes over stressvolle levensgebeurtenissen, waargenomen stress en stemming) na blootstelling een grotere kans hadden om met een virus besmet te raken.

5. HIV en AIDS

Stress veroorzaakt geen HIV (het virus dat AIDS veroorzaakt, dat seksueel overdraagbaar is of via bloed wordt doorgegeven, wat kan gebeuren als naalden worden gedeeld). Maar er zijn aanwijzingen dat stress de ernst van de ziekte kan verergeren. Uit een onderzoek onder 177 HIV-positieve patiënten bleek dat het stresshormoon cortisol (geassocieerd met chronische stress) in vier jaar tijd verband hield met een hogere HIV-viral load en een versnelde ziekteprogressie bij mensen met HIV. Voor het onderzoek werden de cortisolspiegels elke zes maanden gemeten via urinemonsters.

Een andere review, gepubliceerd in 2016, concludeerde dat, hoewel het verband tussen stress en klinische resultaten onduidelijk is, hogere stress verband hield met een lager aantal ziektebestrijdende witte bloedcellen, een hogere virale last en verergering van de ziekte. Volgens de review brachten studies ook een verband tussen stress en een slechtere therapietrouw.

6. Maagdarmziekten

“Stress kan de gastro-intestinale motiliteit beïnvloeden”, zegt Dossett, wat de manier is waarop voedsel door uw spijsverteringsstelsel beweegt, waardoor uw kansen op het prikkelbaredarmsyndroom, inflammatoire darmaandoeningen, gastro-oesofageale reflux, constipatie, diarree en ongemak toenemen. “Al deze dingen kunnen worden beïnvloed door stress”, zegt ze.

Onderzoek ondersteunt dit ook.

7. Chronische pijn

Sommige chronische pijnaandoeningen zoals migraine en lage rugpijn kunnen worden veroorzaakt, geactiveerd of verergerd wanneer de lichaamsspieren gespannen raken. Veel chronische lage rugpijn houdt verband met stress, zegt Dossett. “Heel vaak zijn het de spierspanning en strakheid die trekken of spanning veroorzaken, en dan bijdragen aan dit pijngevoel.”

Een in 2021 gepubliceerde studie bevestigde een sterke relatie tussen de mate van stress en chronische lage rugpijn. De onderzoekers concludeerden dat artsen die patiënten met chronische lage rugpijn behandelden, ook de stressniveaus van een patiënt zouden moeten evalueren.

“Pijn is inherent stressvol. Wanneer de pijn niet lijkt af te nemen of beter te worden, kan de bezorgdheid over de pijn veranderen in angst, ongerustheid en hopeloosheid”, zegt Joel Frank, PsyD, een psycholoog in een privépraktijk in Sherman Oaks, Californië.

In een review uit 2017 werd de overlap tussen chronische stress en chronische pijn onderzocht, waarbij werd vastgesteld dat beide aandoeningen vergelijkbare reacties in de hersenen teweegbrachten, vooral in de hippocampus en de amygdala. De onderzoekers merkten echter ook op dat vanwege de grote verscheidenheid aan manieren waarop mensen chronische pijn en stress ervaren, deze twee aandoeningen elkaar niet altijd overlappen.

8. Kanker

Wat kanker veroorzaakt is een bijzonder uitdagende vraag om te beantwoorden, zegt Uchino. Omdat de meeste patiënten pas na jaren van kankercelgroei worden gediagnosticeerd, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een ​​specifieke oorzaak aan te wijzen. En het is waarschijnlijk dat verschillende factoren (iemands genen, plus een omgevingsfactor zoals bijvoorbeeld roken, luchtvervuiling of stress) hieraan bijdragen.

Maar er zijn aanwijzingen uit studies bij mensen dat stress een rol speelt bij het ontstaan ​​van kanker, zegt Uchino. (Het is ook vermeldenswaard dat sommige onderzoeken geen verband hebben gevonden.)

Een mogelijke reden waarom stress kan bijdragen aan sommige vormen van kanker: stress kan de ontstekingsreactie van uw hersenen en lichaam activeren, en uw bijnieren stimuleren om stresshormonen vrij te geven die glucocorticoïden worden genoemd, naast vele andere stroomafwaartse effecten. Sommige onderzoeken suggereren dat te veel van dit soort ontstekingen als gevolg van chronische stress verband houden met kanker (evenals met sommige auto-immuunziekten – zie hieronder), legt Dossett uit.

9. Auto-immuunziekten

“Veel ontstekingsaandoeningen worden verergerd door stress, en dat geldt ook voor auto-immuunziekten zoals multiple sclerose, reumatoïde artritis, lupus, artritis psoriatica en psoriasis”, zegt Dossett. Een Zweedse bevolkingsbrede studie gepubliceerd in het juninummer van 2018 JAMA vonden dat patiënten met een stressstoornis een grotere kans hadden om een ​​auto-immuunziekte te ontwikkelen (9 per 1.000 patiënten per jaar vergeleken met 6 per 1.000 onder degenen zonder stressstoornissen).

Een ander uitgebreid overzicht van de rol van stress bij auto-immuniteit benadrukte dat dit een relatie is die de geneeskunde vaak over het hoofd ziet.

Samenvatting

Het goede nieuws is dat er veel effectieve manieren zijn om met stress om te gaan, zegt Dossett, waaronder yoga en mindfulness. Dit soort interventies kunnen de situatie die stress veroorzaakt niet ongedaan maken of veranderen (financiële problemen, een familieruzie of een drukke agenda), maar ze kunnen de reactie van het centrale zenuwstelsel van het lichaam opnieuw trainen en helpen die reactie af te zwakken als deze wordt geactiveerd.

Maar sommige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, ontstaan ​​al jaren voordat ze worden gediagnosticeerd, dus er is dringend meer onderzoek naar interventies nodig, zegt Uchino.

Alles bij elkaar genomen, als u hulp wilt bij uw chronische stress of andere psychologische problemen, kunt u het beste uw arts of een getrainde geestelijke gezondheidszorgverlener vragen om u te evalueren en te ondersteunen op basis van uw behoeften.

Aanvullende rapportage door Candace Rhodes.

Vergelijkbare berichten