Het jargon dat je nodig hebt om deze seksuele stijl te begrijpen

Het jargon dat je nodig hebt om deze seksuele stijl te begrijpen

Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van BDSM (bondage/discipline, overheersing/onderwerping, sadisme/masochisme), moet je de termen van BDSM begrijpen. De onderstaande woordenlijst maakt het gemakkelijker voor u om de technische terminologie te ontleden, evenals de niet-zo-wetenschappelijke volkstaal (ook wel slang genoemd) die u nodig heeft om BDSM te spreken.

Nazorg Wanneer een scène voorbij is, is nazorg de emotionele en fysieke zorg die wordt verleend, meestal door een top. Om een ​​val te voorkomen kan een goede nazorg worden toegepast.

Leeftijd spelen Wanneer deelnemers een oudere of jongere rol op zich nemen.

Bdsm Een overkoepelende term die wordt gebruikt om een ​​seksuele praktijk te beschrijven waarbij gebruik wordt gemaakt van fysieke controle, psychologische kracht of pijn. Het omvat doorgaans de componenten bondage en discipline, overheersing en onderwerping, of sadisme of masochisme.

Gebondenheid en discipline Een vorm van BDSM-praktijk die bondage (iemand vastbinden, vastbinden of in bedwang houden) en discipline (het straffen van een onderdanige partner wanneer deze een regel overtreedt) omvat.

Onderkant De persoon in een scène die de bevelen opvolgt en de sensaties ontvangt.

Adem spelen Een vorm van spel waarbij één deelnemer zijn ademhaling controleert. Dit kan onder meer verstikking of het inhouden van de adem omvatten.

Toestemming Instemmen met bepaalde handelingen in een BDSM-scène of -relatie. Beoefenaars zijn van mening dat toestemming het verschil is tussen BDSM en mishandeling.

Contract Een arrangement dat de regels en structuren van een BDSM-relatie schetst. Het kan schriftelijk of mondeling zijn.

Dom Een dominante rol, vaak verwijzend naar een man.

Domina Een dominant die vrouwelijk is en een vrouwelijke genderrol omarmt – ook wel een Domme of Dominatrix genoemd.

Dominantie en onderwerping (D/S) Een term voor het gedrag of de rituelen die een onderdanige persoon volgt in een BDSM-relatie. Bij D/S heeft de ene persoon meestal macht over de andere.

Dominant Een persoon die de autoriteit heeft in een BDSM-relatie of -scène.

Druppel De fysieke of emotionele uitputting die optreedt na een scène. Zowel de toppen als de bodems kunnen een daling ervaren. Huilen, verdrietig zijn en lichamelijk trillen zijn allemaal tekenen van een daling.

Kerker Een locatie waar BDSM-spel plaatsvindt (meestal bij iemand thuis of in een club).

Kerkermonitor Een persoon (of groep mensen) die toezicht houdt op BDSM-activiteiten in een club of speelfeest om ervoor te zorgen dat de handelingen veilig en met wederzijdse toestemming plaatsvinden.

Rand spelen BDSM-handelingen die als intenser of gevaarlijker worden beschouwd, zoals ademspel.

Vrouwelijke dominantie Wanneer een vrouw de dominante rol op zich neemt in een BDSM-relatie of -scène.

Vrouwelijke inzending BDSM-activiteit waarbij een vrouw zich onderwerpt aan een seksuele partner.

Fetisj Een obsessie met een specifieke ervaring, lichaamsdeel of object.

Fetisj-kleding De kleding die wordt gedragen door degenen die BDSM beoefenen (meestal leren kleding of andere rollenspelkostuums).

Geslacht spelen Een soort BDSM-spel waarbij een individu in een scène de rol van het andere geslacht op zich neemt.

Harde grenzen Een activiteit die iemand in een BDSM-relatie absoluut niet zal doen. Over een harde grens valt niet te onderhandelen.

Impactspel Een vorm van BDSM-spel waarbij het lichaam wordt geslagen. Dit kan gedaan worden met een hand, peddel, stok, zweep, flogger of ander instrument.

Knik Niet-conventionele seksuele praktijken. BDSM wordt vaak kink genoemd.

Meester De persoon die controle heeft over een slaaf in een meester-slaafrelatie met wederzijds goedvinden.

Mannelijke dominantie BDSM treedt op wanneer de dominante partner een man is, ook wel maledom genoemd.

Mannelijke inzending BDSM-activiteiten waarbij de onderdanige deelnemer een man is, ook wel malesub genoemd.

Masochist Een persoon die houdt van of seksueel bevredigd wordt door zijn eigen pijn of vernedering.

Munch Een informele bijeenkomst of feest, vaak op een openbare plek, waar mensen die geïnteresseerd zijn in BDSM zich kunnen vermengen.

Toneelstuk Een term die wordt gebruikt om de BDSM-handelingen zelf te beschrijven.

Speel feest Een sociale bijeenkomst waar gasten kunnen deelnemen aan BDSM-activiteiten.

Pro Domme Een vrouw die een professionele top en dominant is.

Protocol Een regel of regels die mensen die BDSM beoefenen, overeenkomen te volgen.

Rollenspel Wanneer een of meer mensen tijdens een scène een andere identiteit aannemen. Voorbeelden hiervan zijn rollenspellen als leraar-leerling, arts-patiënt of baas-werknemer.

Sadisme en masochisme Deze subgroep van BDSM omvat het toebrengen van pijn of vernedering met als doel plezier of seksuele bevrediging.

Sadist Een persoon die geniet of seksueel opgewonden raakt door iemand anders pijn te doen of te vernederen.

Veilig, gezond en consensueel (SSC) Deze zinsnede beschrijft wat de BDSM-gemeenschap als ethisch gedrag beschouwt. Kink-enthousiastelingen benadrukken dat activiteiten altijd veilig, gezond en met wederzijdse instemming moeten zijn.

Veilig woord Een afgesproken woord of zin die een bottom, sub of slaaf tijdens een scène kan zeggen om de activiteit of sessie onmiddellijk te stoppen. Enkele veel voorkomende veilige woorden zijn ‘rood’, ‘rood licht’, ‘ananas’ en ‘banaan’.

Zachte grenzen Een limiet die flexibeler is dan een harde limiet. Het kan een handeling zijn die iemand niet graag durft uit te voeren, maar die hij wel wil proberen.

Tafereel De daadwerkelijke BDSM-activiteiten of ontmoetingen die plaatsvinden.

Slaaf Een persoon die de totale controle over een of meer delen van zijn leven overgeeft aan een meester.

Onderdanig Iemand die zich onderwerpt aan een dominante persoon in een BDSM-relatie of -scène. Onderdanig kan worden ingekort tot sub.

Schakelaar Een persoon die soms een top en soms een bottom speelt in een BDSM-scene.

Bovenkant De persoon die de BDSM uitvoert, handelt in een scène.

Topping van onderaf Wanneer een bottom een ​​scène probeert te controleren, ook al was afgesproken dat de top de leiding zou hebben.

24-7s Wanneer individuen in een relatie zich te allen tijde (24 uur per dag, 7 dagen per week) bezighouden met een vorm van BDSM.

Vanille seks Wordt gebruikt door mensen in de BDSM-gemeenschap om seksueel gedrag te labelen waarbij geen sprake is van knikken.

Vergelijkbare berichten