Verminder nachtelijk licht om risico op diabetes type 2 te verlagen, zo blijkt uit onderzoek

Verminder nachtelijk licht om risico op diabetes type 2 te verlagen, zo blijkt uit onderzoek

Leefstijlfactoren zoals afvallen, bewegen en gezond eten worden doorgaans gezien als de beste manieren om diabetes type 2 te voorkomen. Nieuw onderzoek laat echter zien dat er wellicht nog een eenvoudigere manier is: het vermijden van licht in de avond.

Uit een recent onderzoek onder bijna 85.000 mannen en vrouwen in het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat mensen die tussen 00.30 en 06.00 uur aan het minste licht werden blootgesteld, aanzienlijk minder kans hadden om diabetes type 2 te ontwikkelen dan mensen die ’s nachts aan het meeste licht werden blootgesteld.
“We ontdekten dat blootstelling aan licht ’s nachts de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 voorspelde. Hoe feller het licht ’s nachts, hoe hoger het risico”, aldus Andrew Phillips, PhD, hoofdauteur van het rapport en universitair hoofddocent geneeskunde en volksgezondheid aan de Flinders University in Bedford Park, Australië.

Waarom nachtelijk licht het risico op diabetes vergroot

Waarom zou licht ’s nachts een relatie hebben met diabetes type 2? Nachtelijk licht kan de slaap-waakcyclus of het circadiane ritme verstoren, de interne 24-uursklok van het lichaam, die van vitaal belang is voor verschillende fysieke functies, waaronder de regulering van de bloedsuikerspiegel. De hoofdklok van de hersenen haalt zijn signalen grotendeels uit het licht om ons heen, en onnatuurlijk licht of duisternis kan de nauwkeurig afgestemde afgifte van hormonen verstoren, wat leidt tot metabolische disfunctie.

“Blootstelling aan licht in de nacht kan onze circadiane ritmes verstoren, wat leidt tot veranderingen in de insulinesecretie en het glucosemetabolisme”, aldus Dr. Phillips, die uitlegde dat die veranderingen op hun beurt van invloed kunnen zijn op het vermogen van het lichaam om de bloedsuikerspiegel te reguleren, wat de ontwikkeling van diabetes type 2 kan bevorderen.

Deelnemers aan het onderzoek droegen een polsapparaat met een sensor die 24 uur blootstelling aan licht gedurende een week vastlegde. Dat leverde onderzoekers 13 miljoen uur aan lichtsensordata op.

De onderzoekers volgden vervolgens de deelnemers aan het onderzoek gedurende de volgende acht jaar om te zien hoeveel van hen diabetes ontwikkelden. De gegevens onthulden een dosis-responsrelatie tussen blootstelling aan licht ’s nachts en diabetes type 2, waarbij de grootste blootstelling aan licht ’s nachts overeenkwam met het hoogste risico. Onderzoekers ontdekten dat mensen in de top 10 procent van blootstelling aan licht ’s nachts tot 67 procent meer kans hadden om diabetes type 2 te ontwikkelen dan degenen die de minste blootstelling aan licht ’s nachts hadden.

“Wat we ontdekten was dat mensen met zeer zwakke niveaus (minder dan 1 lux; onder kaarslicht) relatief beschermd waren tegen diabetes. Iedereen met helderdere niveaus dan dat had een verhoogd risico op diabetes, met een toenemend risico hoe helderder de nachtelijke lichtniveaus waren. Al degenen die ’s nachts werden blootgesteld aan gemiddeld 1 tot 6 lux, hadden een bijna 30 procent verhoogd risico om diabetes te ontwikkelen.” Lux is een maat voor lichtintensiteit; 1 tot 6 lux is ongeveer de duisternis van de schemering op het platteland op een heldere avond.
De studie controleerde voor een breed scala aan mogelijke verstorende factoren, waaronder metingen van gezondheidsstatus en blootstelling aan daglicht, stedelijkheid en slaapduur. Nachtdienstmedewerkers — waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico hebben op diabetesprogressie en -ontwikkeling — werden uitgesloten van de studie.

De auteurs van het onderzoek concludeerden dat “licht in de nacht een robuuste voorspeller was van diabetes type 2 bij zowel mannen als vrouwen.”

Het omgekeerde bleek ook waar: het beperken van licht in de avond bleek het risico op diabetes type 2 te verlagen, zelfs bij mensen met een verhoogd genetisch risico om de ziekte te ontwikkelen.

“De bevindingen zijn significant, omdat ze suggereren dat het verminderen van blootstelling aan nachtelijk licht in onze altijd verlichte maatschappij een effectieve strategie zou kunnen zijn om de prevalentie van diabetes type 2 te verlagen,” zei Christian Benedict, PhD, universitair hoofddocent neurowetenschappen aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, die niet betrokken was bij het onderzoek. “Hoewel dit op zichzelf niet een ongezonde levensstijl zal tegengaan die gekenmerkt wordt door fysieke inactiviteit, slechte slaap en het eten van junkfood, kan het een belangrijke stap zijn in de richting van een betere gezondheid, inclusief het verminderen van het risico op diabetes type 2, een ziekte die wereldwijd toeneemt, dus toegankelijke preventieve maatregelen zijn cruciaal.”

Dr. Benedict was medeauteur van een commentaar op de nieuwe studie, waarin hij oproept tot onderzoek naar de doeltreffendheid van strategieën ter vermindering van nachtelijk licht, zoals slaapmaskers en brillen die blauw licht blokkeren.

Dale P. Sandler, PhD, hoofd van de afdeling epidemiologie van het National Institute of Environmental Health Sciences, zegt dat de laatste studie haar eigen eerdere onderzoek over het onderwerp bevestigt: “Deze studie ondersteunt en breidt eerder onderzoek uit, waaronder onze eigen Sister Study van meer dan 50.000 Amerikaanse vrouwen, die blootstelling aan licht ’s nachts en slechte slaap koppelt aan slechte metabolische gezondheidsresultaten zoals obesitas en diabetes. Het gebruik van lichtsensoren in plaats van zelfgerapporteerde gegevens versterkt de bevindingen.”

Uit een eerder onderzoek van Dr. Sandler bleek dat vrouwen die ’s nachts aan enig kunstlicht werden blootgesteld – of dat nu via een nachtlampje in de kamer was, via licht van buitenaf of via een lamp of televisie in de kamer – meer kans hadden om aan te komen en obesitas te ontwikkelen dan vrouwen die aangaven in een donkere omgeving te slapen.
De groei van diabetes type 2 blijft een wereldwijde crisis in de volksgezondheid vertegenwoordigen. Wereldwijd zouden in 2050 maar liefst 1,3 miljard mensen met diabetes kunnen leven, vergeleken met 529 miljoen in 2021, waardoor de aandoening “een bepalende ziekte van de 21e eeuw” wordt. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het dieet, lichaamsbeweging of medicatie voor gewichtsverlies zal vervangen als een belangrijk hulpmiddel voor de preventie van diabetes, kunnen betere nachtelijke lichtgewoonten “wellicht enige belofte inhouden voor de volksgezondheid als een gemakkelijk te implementeren strategie”, schreef Benedict.
Veel andere gezondheidsproblemen zijn in verband gebracht met slechte slaapkwaliteit of -duur, waaronder depressie, hartziekten en cognitieve achteruitgang. Grotere blootstelling aan nachtelijk licht wordt ook in verband gebracht met een aantal psychiatrische stoornissen.

Het vermijden van felle lichten en heldere schermen, zowel voor het slapengaan als ’s nachts, is slechts een van de vele tips die experts routinematig delen voor een betere nachtrust. Regelmatige lichaamsbeweging en een consistent slaapschema kunnen ook helpen om circadiane ritmes te resetten.

“Onze bevindingen suggereren dat het verminderen van de blootstelling aan licht ’s nachts en het handhaven van een donkere omgeving een gemakkelijke en goedkope manier kan zijn om de ontwikkeling van diabetes te voorkomen of te vertragen”, aldus Phillips.

Vergelijkbare berichten